Macskásy professzor mellszobrának újraavatására

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárás-technika Tanszék és az Épületgépészeti Múzeum közös szervezésében május 28-án délután, ünnepélyes keretek között került sor Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád tanszékalapító műegyetemi professzor mellszobrának újraavatására.


Mint ismeretes, az Ágh Fábián szobrászművész által készített szobor korábban az egyetem kertjében, a T. épület előtt állt. A Kar, illetve az egyetem vezetése a Gépész Campus-t a D épületben kívánja megvalósítani, melynek részeként az egyesített, új tanszék is a D épületben kapott helyet. Tervek szerint az épület aulájában, a kar neves professzorainak szobraival egy szoborparkot alakítanak ki. Elsőként tavaly leplezték le Heller professzor mellszobrát, most Macskásy professzor következett és még idén decemberben avatjuk Lévai professzor mellszobrát.
Úgy gondoljuk, itt az épületen belül, a hallgatókhoz közelebb sokkal jobb helye lesz szeretett professzorunk szobrának. Hála Ágh Fábián művész úrnak a szobor újra eredeti fényében és színében pompázik. Természetesen megújult a posztamens és a plinthosz is.

Az ünnepélyen résztvevő tanítványok, volt kollégák, a tisztelők, és a család tagjai először hegedűkíséret mellett énekelték el a himnuszt. Az egyetem, a kar és a tanszék nevében dr. Penninger Antal, a Gépészmérnöki Kar dékánja, tanszékvezető egyetemi tanár mondta az ünnepi beszédet, melyben meleg szavakkal emlékezett Macskásy professzor szakmai és emberi nagyságára.
Az Épületgépészeti Múzeum nevében Mészáros Ferenc, az igazgatóság tagja, személyes emlékeit is beleszőtte beszédébe, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal és anyagilag is hozzájárultak e bensőséges ünnepséghez, illetve a szobor megújításához. Név szerint is megemlítette a Gépészmérnöki Kart, az Épületgépészeti Tanszéket, a Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozatát, az Épületgépészeti Múzeumot, a Pécsi Egyetem Épületgépészeti Tanszékét, az Épületgépészeti Kiadó Kft.-t, a G&B Plan Kft.-t és a Duoplan Kft.-t.
A család nevében Dr. Dr. h. c. Bánhidi László professzor emeritus, míg a volt hallgatók és a hálás utókor nevében Török Sándor és Knuth Judit szólt a több mint száz megjelenthez. E közvetlen hangú megemlékezésekben kitértek Macskásy professzor megkérdőjelezhetetlen elméleti és gyakorlati tudására, példamutató személyiségére és emberszeretetéből fakadó természetes tekintélyére.

A beszédek között Berán Gábor és Lajkó Barbara játszottak részleteket Bartók 44 hegedűduójából. Lázár Szilárd, a Szily Kálmán Épületgépészeti Szakközépiskola növendéke szavalta el József Attila "Születésnapomra" című versét.
A szobrot dr. Penninger Antal dékán és dr. Chappon Miklós, a múzeum igazgatója leplezték le. A család nevében Dr. Bánhidi László, Macskásy Olívia és Macskásy Csilla, a Múzeum nevében dr. Chappon Miklós, Arnold Károly és Mészáros Ferenc, az egyetem nevében, pedig dr. Penninger Antal, dr. Garbai László és dr. Csoknyai István helyezett el koszorút.
A tanszék I. emeleti folyosósán berendezett, a professzor úrhoz kapcsolódó fotókiállítást Arnold Károly aranydiplomás gépészmérnök nyitotta meg, pohárköszöntőt mondott dr. Penninger Antal dékán. A bensőséges ünnepség után a résztvevők még sokáig beszélgettek a fotókiállításon, illetve a tanszék könyvtárában.

Jó volt visszaemlékezni kedvenc professzorunkra, aki nekünk mindörökre "Cicabácsi" marad.

Dr. Chappon Miklós


Köszönettel:

"Köszönet illeti a szobor újraavatás és a kiállítás támogatóit, az Épületgépészeti Múzeumot, az MMK Épületgépészeti Tagozatát, az Épületgépészeti Oktatásért Alapítványt, a BME Gépészmérnöki Karát, a BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékét, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának Épületgépészeti Tanszékét, az Épületgépészet Kiadó Kft-t, a G&B Plan Kft-t és a DUOPLAN Kft-t.

Dr. Barna Lajos
Magyar Épületgépészet 2008.juniusi számából"

Képek: