Szakmaalapító professzorunk Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád (1904-1977) találta ki még a szót is: épületgépészet. Ő alapította a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Gépészmérnöki karon az Épületgépészeti Tanszéket 1950-ben, melynek 1971-ig volt vezetője. (Közben 3 évig volt vendégprofesszor Drezdában, ahol szintén beindította az épületgépészeti képzést).
1974-ben ment nyugdíjba.
Nevét nagy tisztelet övezi itthon és külföldön egyaránt. Gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező tudós volt, aki szerette, hivatásának tekintette a pedagógusi munkát, könnyen megtalálta a hallgatókkal a hangnemet.
Publikációs tevékenysége is igen gazdag, a szakcikkektől az egyetemi jegyzeteken át a tankönyvekig, szakkönyvekig felsorolni is lehetetlen.
Nagy büszkeségünk, hogy szakterületünk legnagyobb, legkiemelkedőbb egyéniségének több személyes tárgya gazdagítja gyűjteményünket.
Talán legféltettebb ereklyénk a Professzor Úr indexe. Büszkék vagyunk a "nagy logarlécére" is, mely egy dupla hosszúságú, félméteres logarléc, amit Moszkvából, Kamenyev professzortól kapott ajándékba.
Dr. Bánhidi László professzor úr ajándékozta Múzeumunknak Macskásy professzor Műszaki Vállalatának zománctábláját és a Vállalat bélyegzőjét is.
Jellemző volt Macskásy professzor nemzetközi elismertségére az is, hogy Európa nagy nevű professzorai neki dedikálták könyveiket Lengyelországtól Szovjetunión keresztül Franciaországig. Ezek a könyvek is megtalálhatók gyűjteményünkben.

Válogatás a múzeum birtokában lévő képekből

MÁRVÁNY EMLÉKTÁBLA 1994
a Bertalan Lajos utcai ház falán, ahol Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád lakott és alkotott. A táblát születésének 90. évfordulója alkalmából helyezték el.

Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád mellszobrának avatása
a B.M.E. kertjében a "T" épület előtt 2000-ben.

Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád mellszobrának koszorúzása
születésének 100. évfordulója alkalmából 2004-ben.

Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád utolsó pihenőhelye.
Az Épületgépészeti Múzeum vezetői megkeresték Budapesten Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád professzor úr sírját 2007. 01. 09-én a Farkasréti temetőben.

Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád szülővárosában "CSURGÓN"